Diensten

Onze diensten

Consecutief tolken

Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker en wacht op een pauze om vervolgens te vertalen wat hij heeft gehoord. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven.

Simultaantolken

Simultaantolken is luisteren en vertalen tegelijkertijd. De tolk luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Voor één of twee toehoorders kan dit bijvoorbeeld met behulp van een fluistertolk. De tolk fluistert letterlijk, simultaan, de vertaling in het oor van de naast of voor hem gezeten luisteraars.

Gesprekstolk

Een gesprekstolk is doorgaans een consecutieve tolk. Het gesprek kan plaatsvinden op locatie of per telefoon. De tolk vertaalt korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. De gesprekstolk wordt veelal ingezet bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt. Dit is de meest gebruikelijke manier van tolken.

Vertalen

Tolkcom biedt u beëdigde vertalingen en voorziet de beëdigde vertaling dan van een verklaring, stempel en handtekening. Denk aan:

  • Juridische vertalingen
  • Vertalen voor overheidsinstantie
  • Medische vertalingen
  • Wetenschappelijke artikelen
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Bijsluiters
  • Productbeschrijvingen
  • Rapportages

Tolkcom is aangesloten bij: